Päivi Mäkelä

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin kehittämispäällikkö ja vastaa EMBA-ohjelmien valinnaisten opintojen Onnistu ja auta onnistumaan -koulutuksesta ja Yksilöllinen johtajuusvalmennus -coachingista

Johtajuus ratkaistaan arjessa

29.08.2017

  Mitä onnistuminen johtamisessa on? Usein onnistujina nostetaan esiin isojen yritysten ykkösjohtajia, joilla on käsiensä alla tuhansia ihmisiä ja isoja määriä miljoonia. Arjessa tapahtuvat merkittävät hetket jäävät yleensä vaille otsikoita ja kuvia lehtien kansissa. Ne ovat hetken kestäviä, ohikiitäviä kohtaamisia,…

Lue blogiartikkeli


Arto Haveri

Kirjoittaja toimii Executive MBA in Public Management -ohjelman ohjelmajohtajana.

Kohti yhdistävää johtajuutta

28.08.2017

Selvitimme tuoreessa tutkimuksessamme sitä, millaista osaamista kuntajohtajilta edellytetään nyt ja lähitulevaisuudessa. Tutkimus koski nimenomaan kuntien ykkösjohtajia, mutta uskoisin tulosten kertovan johtamisen muutoksesta laajemminkin. Esille voisi nostaa monia mielenkiintoisia havaintoja. Kiinnostavinta on ehkä kuitenkin johtamisen perusorientaation muutos kohti yhdistävää johtajuutta, jossa…

Lue blogiartikkeli


Pasi-Heikki Rannisto

Kirjoittaja Pasi-Heikki Rannisto toimii terveydenhuollon johtamisen professorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja tutkimusjohtajana tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosissa, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Kehitetään yhdessä vai väistelläänkö yksin?

21.08.2017

Viimeaikoina julkisen toiminnan uudistukset ovat olleet paljon esillä erityisesti negatiivisessa sävyssä. Hankkeet takkuavat, ovat erilaisten lakien vastaisia tai valmistelulle haetaan aikalisää. Uutisointi kuitenkin unohtaa, että ne teemat, joita eri uudistuksilla pyritään muuttamaan, ovat olleet pöydillämme jo vuosia. Palveluprosessien kehittäminen, asiakaslähtöiset…

Lue blogiartikkeli


Mikko Niskanen

Kirjoittaja Mikko Niskanen toimii aluejohtajana Länsi-Suomen Realia Isännöinti Oy:ssä ja hän on osallistujana KIRA EMBA 1 -ohjelmassa.

Isännöintiala huutaa uusia liiketoimintamalleja

16.08.2017

Isännöintiala on murroksessa. Suuri osa nykyisin toimivista isännöitsijöistä tulee jäämään eläkkeelle lähivuosina. Tämä vaikuttaa väistämättä tapaan toimia ja ottaa haltuun uusia toimintatapoja isännöintialalla. Samalla sodan jälkeiset ikäluokat jäävät tai osin ovat jo jääneet eläkkeelle ja heillä on aikaa, varallisuutta ja…

Lue blogiartikkeli


Harri Melin

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston vararehtori, sosiologian professori ja Järjestö EMBAn ohjelmajohtaja

Oppiminen kannattaa aina

14.08.2017

Elämme merkillisiä aikoja. Keskeisen suurvallan presidentti johtaa maataan lähettelemällä ympäriinsä kiukkuisia twiittejä. Maailmalla käytetään satoja miljoonia dollareita todistelemaan, että ilmastonmuutosta ei ole olemassa. Tiedotusvälineitä kiinnostaa huomattavasti enemmän missien tissit kuin yhteiskuntaa jäytävä taloudellinen eriarvoisuus. Kanadalainen professori Normand Baillargeon julkaisi jo…

Lue blogiartikkeli


Carita Prokki

Kirjoittaja on TAMK EDUn johtaja ja EMBA Tampere JORYn jäsen

Tänään tässä ja nyt – itseohjautuvuus!

20.06.2017

Organisaatioiden yksi keskeisistä kysymyksistä työntekemisen järjestämisessä arjessa tällä vuosisadalla on kysymys itseohjautuvuuden ja luottamuksen määrästä suhteessa kontrollin määrään. Miten nopeasti ja miten paljon organisaatio ja sen toiminnasta päävastuussa olevat henkilöt voivat uskoa ja luottaa toiminnan päätöksenteko- ja ratkaisuprosesseissa kaikkien osaajien…

Lue blogiartikkeli


Marko Seppänen

Kirjoittaja toimii professorina ja koulutusvaradekaanina Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella.

Koneiden kanssa uljaampi huominen?

02.05.2017

Ihmisen kyky käsitellä tietoa ja ymmärtää sen pohjalta tulevaisuutta on erinomainen ja samaan aikaan hyvin rajoittunut. Olemme hyviä toisten ihmisten tunnetilan havainnoinnissa ja siitä tehtävissä päätelmissä. Toisaalta kykymme käsitellä montaa päätöksentekoon rajoittuvaa asiaa rajoittuu alle kymmeneen samanaikaiseen. Lisäksi eksponentiaalisesti kasvavista…

Lue blogiartikkeli


Antti Lönnqvist

Kirjoittaja Antti Lönnqvist on Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaani ja EMBA Tampere -johtoryhmän jäsen

Tietojohtajan uudet haasteet

10.04.2017

Tietojohtamisen tutkimusalue syntyi 1990-luvun loppupuolella. Tällöin tietoyhteiskuntakehitys oli kovassa vauhdissa ja elinkeinoelämän painopiste oli siirtymässä teollisesta tavaratuotannosta tietointensiiviseen palvelutyöhön. Uuden tutkimusalueen synnyn taustalla olivat muun muassa tarve käytännöille hiljaisen tiedon siirtämiseen asiantuntijalta toiselle sekä puute yrityksen aineettomien arvonluonnin lähteiden johtamisen…

Lue blogiartikkeli


Arto Haveri

Kirjoittaja toimii Executive MBA in Public Management -ohjelman ohjelmajohtajana.

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia

21.03.2017

Maaliskuussa julkistimme Eduskunnassa kirjan ”Tulevaisuuden kunta”. Kirjoittajina on peräti 57 tutkijaa ja käytännön kehittäjää, jotka käsittelevät kuntien tulevaisuutta monesta eri näkökulmasta. Laajan kirjoittajajoukon saaminen mukaan oli hämmästyttävän helppoa, mikä sinällään kertoo että asia koetaan tärkeäksi. Lämmin kiitos kaikille mukana oleville….

Lue blogiartikkeli


Paula Ihalainen

Kirjoittaja on Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutechin johtaja ja EMBA Tampere -johtoryhmän jäsen.

DIGI myrskyää

20.02.2017

Tamperelaisilla korkeakouluilla on yhteinen Digimyrsky –hanke, joka tähtää vahvempaan  digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämisessä. Uskon, että kouluttajaorganisaatioiden kannattaa satsata palvelujen digitalisointiin. Niiden avulla voimme parantaa asiakaskokemusta, luoda asiakkaalle laajempia oppimisympäristöjä ja tarjota monipuolisia virikkeitä oman osaamisen kehittämiseksi. Kysyimme…

Lue blogiartikkeli