SOTE EMBA_Tampere - doctor meeting teamwork diagnosis healthcare concept

Olemme mukana Lääkäri 2018 -tapahtumassa 10.-12.1.2018!

Tällä kertaa arvomme pisteellämme käyneiden kesken Thomas-analyysin tai henkilökohtaisen coachauskerran. Löydät meidät osastolta 2d55!

  • Thomas-palautteen avulla kerätään jäsentynyttä palautetta henkilön johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Thomasin henkilöarviointityökalut auttavat esimiehiä ymmärtämään itseään ja kehittämään omia taitojaan johtajana. Thomas on nopea toteuttaa ja myös tulos on nopeasti käytettävissä ja hyödynnettävissä! Analyysi on toiminut arviointimenetelmien kehittämisen eturintamassa jo 30 vuotta ja sitä käytetään yli 60 maassa.
  • Coaching puolestaan on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle yksilöllisen foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Jokainen coachingprosessi on uniikki, koska  perustana on aina coachattavan persoona, johtamistilanne ja -tarpeet. Coachingilla tuetaan työssä jaksamista ja työnhallintaa sekä vahvistetaan coachattavan valmentavaa johtamisotetta.

Näitä työkaluja hyödynnetään myös vahvasti osana Executive MBA -koulutuksiamme.

Tutustu SOTE EMBA -koulutusohjelmaan! Tutustu valinnaisten opintojen tarjontaan!


Tässä vielä kartta messuhallista! Löydät meidät kuvassa keltaisella merkityltä osastolta 2d55.

Lääkäri 2018_EMBA Tampere_messuosaston sijainti