Executive MBA in Public Management ohjelmajohtaja Arto Haveri_MKK2061kuva

Hallintotieteiden tohtori Arto Haveri toimii kunnallispolitiikan professorina Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa, alanaan kunta- ja alueyhteisöjen johtaminen ja toiminta.

Arto Haverin tutkimustyö on kohdistunut etenkin julkisen hallinnon muutokseen ja uudistuksiin, kunnallishallintoon sekä kuntien johtamiseen ja kehittämistyöhön. Tavallisimmin tutkimukset lähtevät liikkeelle julkisen johtamisen käytännön kysymyksistä, ja tutkimusta tehdään yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, kuntaliiton ja muiden yhteisöjen kanssa.

Haveri on kysytty asiantuntija ja luennoitsija hallinnon kehittämisen ja kuntajohtamisen teemoissa, ja hän on luennoinut näistä myös monissa ulkomaisissa yliopistoissa. Kotimaassa hän on toiminut pitkäaikaisena jäsenenä lukuisten koulutus- ja konsultointiorganisaatioiden asiantuntijaelimissä sekä valtion, kuntien ja Kuntaliiton toimielimissä. Tällä hetkellä hän on mm. jäsenenä STM:n asettamassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevassa asiantuntijaryhmässä sekä pysyvänä asiantuntijana hallituksen maakuntauudistusta varten asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä sekä Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisessa työryhmässä. Erityisen vahvan panoksen suomalaisen hallinnon kehittämiseen Arto Haveri on tehnyt julkishallinnon tohtorien kouluttajana ohjattuaan 25 tohtorin väitöskirjaa, useimmat niistä ns. ykkösohjaajana.

Nykyiseen tehtäväänsä kunnallispolitiikan professorina Arto Haveri tuli vuoden 2002 alussa toimittuaan sitä ennen julkishallinnon professorina Lapin yliopistossa, useissa opetus- ja tutkimustehtävissä Tampereen yliopistossa sekä vierailevana tutkijana ulkomailla. Hänellä on runsaasti johtamiskokemusta yliopistollisissa johtamistehtävissä; Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan pitkäaikaisena dekaanina, laitosjohtajana, yliopiston hallituksen jäsenenä ja nykyisin akateemisen hallituksen eli konsistorin jäsenenä.

Public EMBAn johtajana Haveri muistuttaa, että huolimatta julkisen ja yksityisen johtamisen lähentymisestä, on julkisen sektorin johtamisella edelleen oma erityinen monipuolinen luonteensa, haasteensa ja mahdollisuutensa. Public EMBAssa ymmärretään tämä erityinen luonne, mikä mahdollistaa sen, että koulutukseen osallistuvat johtajat voivat parhaalla mahdollisella tavalla kehittää omaa työtään ja suuntautua tulevaisuuteen.

Tutustu Arto Haverin blogeihin