Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonnassa käynnistyy useita koulutuksia vuosittain. Valinnaiset koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niihin ovat tervetulleita myös muut kuin EMBA-opiskelijat. Valinnaisen koulutuksen suorittaminen hyvitetään myöhemmin, mikäli opiskelija suorittaa koko EMBA-kokonaisuuden.

Etkö löytänyt etsimääsi aihetta? Ehdota meille!

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta

Koulutukset valinnaisten tarjonnassa:
Huomioithan että ilmoittautuminen on sitova.

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa
29.8.2018-2.4.2019, lähikoulutuspäiviä Tampereella ja Helsingissä (15 op)

Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä Valtiovarainministeriön Tilannekeskuksen Muutosjohdon akatemian ja viiden yliopiston yhdessä kehittämä ohjelma tarjoaa tietoa ja sparrausta uudenlaisten ekosysteemien johtamiseen. Ensimmäinen toteutuskerta on pilotti, johon voivat osallistua ainoastaan maakuntien ja kuntien julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin edustajat. Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu nyt!

Yksilöllinen johtajuusvalmennus/Coaching
Valmennusprosessi käynnistetään osallistujan ja coachin yhteisesti sopimana ajankohtana, (5/10 op). Prosessin (5 op) kokonaiskesto on noin puoli vuotta

Coaching on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle yksilöllisen foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Coaching tukee myös työssä jaksamista ja työnhallintaa. Coaching-prosessi vahvistaa coachattavan valmentavaa johtamisotetta. Viiden opintopisteen mittaiseen coaching-prosessiin kuuluu seitsemän noin 1,5 tunnin mittaista coaching-istuntoa noin neljän viikon välein sekä oman työn kehittämiseen liittyvää, prosessia syventävää välityöskentelyä istuntojen välillä. Hyvä prosessin kokonaiskesto on noin puoli vuotta. Jokainen coachingprosessi on uniikki, koska  perustana on aina coachattavan persoona, johtamistilanne ja -tarpeet. Liikkeelle lähdetään tavoitteista ja toiveista, joihin prosessin aikana palataan. Lue lisää ja ilmoittaudu!

JOKO-opintojaksot valinnaisina EMBA-opintoina
syksy 2018 (5 op)

EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle. Tampereen yliopiston järjestämää johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKOa on toteutettu jo vuodesta 1984 lähtien. JOKOn jatkuva suosio ja menestys perustuvat siihen, että ohjelma on aina elänyt tiiviisti kehityksessä mukana ja uudistunut talouselämän, organisaatioiden sekä koulutusohjelmassa mukana olevien yksilöiden tarpeiden mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu!

Vapaavalintaiset koulutusjaksot:

  • Yrityksen talouden johtaminen 31.10.-1.11.2018
  • Yritysjuridiikka 28.-29.11.2018

Systems Engineering
Starts September 25, 2018 (5  credits)

Does your work involve complex environments or systems by which your company creates value to its customers? This training provides a perspective on the disciplines of Systems Engineering and helps you to develop your systems and keep your customers satisfied. It provides you more understanding on how complex systems are designed and developed, and how to keep systems effective for their whole life cycle. The capability to highlight systems’ complexity will help you to convey information to others and make decision-making easier.
Read more.

Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä
4.-5.10. , 8.-9.11., 3.12.2018 (5 tai 10 op)

Yrityksen kilpailukyvyn varmistaminen toimialariippumattomasti edellyttää data-analytiikan haltuun ottamista nyt. On aika nähdä termien taakse ja oivaltaa uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka Big Data ja data-analytiikka mahdollistavat. Koulutusohjelma kattaa kokonaiskuvan datamassojen ja analytiikan hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä, johtamisessaja uudistamisessa Koulutus on suunniteltu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille kaikilla toimialoilla sekä teknologiaosaajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan liiketoiminnan ja johtamisen näkökulmalla. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Data-analytiikan työkalut: Power BI, Tableau ja Qlik Sense
9.10., 22.10. ja 2.11.2018 (5 op)

Saatko liiketoimintaa tukevaa tietoa vaivattomasti kasaan vai joudutko kaivamaan sitä käsin sieltä ja täältä? Näyttävätkö raporttisi yhtä ankeilta kuin marraskuun sadepäivät? Koulutuksessa pääset tutustumaan “kädet datassa” kolmeen suosittuun työkaluun, joilla voit yhdistellä tietoa eri lähteistä, visualisoida näyttäviä raportteja ja jakaa ne helposti. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Kannattavuuden johtaminen
9.-10.10. ja 29.-30.10.2018 (5 op)

Kannattavuuden johtamisen opintokokonaisuudessa käydään läpi hyvän kannattavuusjohtamisen käytäntöjä. Pääpaino on käytännön ratkaisuissa, mutta niitä pyritään taustoittamaan sopivilla teoreettisilla viitekehyksillä. Kokonaisuus toteutetaan osallistujien ja luennoitsijan vuoropuheluna. Näkemystä täydennetään ryhmämme ulkopuolisten liike-elämän edustajien puheenvuoroilla. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Kehity johtajana – Onnistu ja auta onnistumaan
12.10.2018, 20.11.2018, 18.12.2018 ja 9.1.2019 (5 op)

Itsen ja muiden johtaminen on taitolaji, jossa voi kehittyä koko uran ajan. Tutkimusten mukaan hyvä itsetuntemus ja mm. taito pitää huolta omasta toimintakyvystä ja palautumisesta ovat jopa tärkeämpiä kuin persoonallisuus tai ulospäinsuuntautuneisuus. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kollegoiden kanssa johtajuuden ytimen äärelle. Pysähtyminen mm. tukee johtamisen vaikuttavuutta ja hyvinvointia työssä. Lue lisää!

Systeemiajattelu johtamisen työkaluna
23.-24.10.2018, 28.- 29.11.2018 ja 12.-13.2.2019 (5 tai 10 op)

Koulutus tarjoaa tehokkai­ta menetelmiä strategian suunnitteluun ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen monimutkaisissa arvoverkoissa. Käytännön esimerkeillä havainnollistetaan, kuinka systeemidynaamisen ajattelumallin avulla voidaan ymmärtää ja hallita muutoin vaikeasti käsitettäviä kokonaisuuksia. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Rethinking Business and Innovation
5.11.2018, 11.12.2018, 22.1.2019 ja 19.2 2019

Toimintaympäristömme muuttuu. Myös ansaintalogiikan ja liiketoiminnan mallien täytyy muuttua. Digitalisaatio ja muuttuvat käyttäytymismallit tarjoavat mahdollisuuksia uudenlaiseen arvonluontiin ja innovointiin. Koulutuksessa keskeisiä kysymyksiä ovat:

* Miten muuttuvat valta ja johtajuus ekosysteemeissä?
* Mistä saadaan muutosvoimaa liiketoiminnan uudistamiseen?
* Millaisia ovat uuden ajan tuotannon tekijät?
* Miten innovaation asiakasarvo syntyy ja kehittyy?

Osallistujana saat uusinta tutkimustietoa, opit toisten kokemuksista ja sovellat uutta ajattelua käytäntöön. Koulutus tarjoaa monipuolisia keinoja liiketoiminnan uudistamiseen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Kysy lisätietoja saila.leivo@tut.fi, 040 569 8835 tai jätä yhteystietosi ja kysymyksesi.

Mindfulness  – voimavaroja stressinhallintaan ja työhön
15.1., 19.2., 16.4. ja 28.5.2019 (5 op)

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Hyväksyntä on aktiivista toimintaa, jota voit harjoitella ja jonka vaikutukset näkyvät usein niin työssä kuin arjessa. Mindfulness-harjoituksissa tulet tietoiseksi tästä hetkestä oman kokemuksesi kautta. Keskeistä harjoittelussa on kulloisenkin hetken hyväksyminen juuri sellaisena, kuin se ilmenee – arvostaen ja arvostelematta. Tähän valmennusohjelmaan kuuluu neljä lähiopetusjaksoa, joiden pääsisältönä on Mindfulnessin harjoittaminen keho- ja istumameditaation sekä joogan avulla. Voit hyödyntää Mindfulnessia johtajan/esimiehen työssä työnhallinnan tunteen vahvistajana, stressinhallinnassa ja keskittymisen apuna. Lue lisää!

Riskit ja päätöksenteko (5 op)
4.4., 8.-9.5. ja 3.-4.6.2019

Riskejä pitää ja kannattaa ottaa! Koulutus keskittyy riskitietoisuuden lisäämiseen johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja tuo esiin, miten organisaatiot voivat riskitietoisuutta kasvattamalla entistä paremmin varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat riskien luonne, riskienhallinnan erot ja yhtäläisyydet yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, kyberriskit, maineriskit ja sosiaaliset riskit. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Käynnissä olevat valinnaiset opinnot:

Johtamisviestintä (Käynnissä)
10.8.2018, 31.8.2018, 19.9.2018, 11.10.2018 (5 op)

Johtamistyössä tarvitaan vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Yritysten menetyksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka johtajat onnistuvat välittämään strategiset viestit niin sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille. Some-aikakauden uudet viestintävälineet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia – ja myös haastavat johtajia viestimään uusilla tavoilla. Lue lisää!

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen (Käynnissä)
13.-14.8. ja 6.-7.11.2018 (5 op)

Ylimmälle johdolle, liiketoimintajohdolle, esimiehille sekä henkilöstöjohdolle ja –asiantuntijoille suunnattu koulutus antaa osaamista ja työkaluja työhyvinvoinnin tavoitteelliseen ja tulokselliseen johtamiseen. Koulutuksessa luodaan valmiuksia analysoida, kehittää ja toteuttaa strategista työhyvinvoinnin johtamista. Lähiopetusjaksojen välillä toteutettavassa kehittämistehtävässä koulutuksen oppeja peilataan oman organisaation tai muun valitun kohdeorganisaation käytäntöihin. Koulutuksesta saa vahvan tutkimukseen perustuvan tietopohjan työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaista tavoista kehittää sitä. Lue lisää!

Asiakas- ja käyttäjäkokemus liiketoiminnan kehittämisessä 
alkaa 29.8.2018  (5 tai 10 op)

Hands on -koulutuksessa pureudutaan oman organisaation asiakaskokemukseen, jota lähdetään kehittämään uusin työkaluin ja monipuolisten case-esimerkkien innostamana. Asiakaskokemus tuodaan osaksi palveluiden ja tuotteiden suunnittelua, toteutusta ja jatkuvaa kehittämistä. Viiden opintopisteen suoritukseen sisältyvät koulutuspäivät ja syventävät tehtävät. Näiden lisäksi on mahdollisuus toteuttaa omalle organisaatiolle kehittämisprojekti asiantuntijan sparraamana, jolloin valinnaisen laajuudeksi tulee 10 opintopistettä. Lue lisää.

 

Valinnaisten opintojen tarjonta uudistuu jatkuvasti, ja kaikkia koulutuksia ei toisteta vuosittain. Pidätämme oikeuden perua koulutuksen, mikäli osallistujamäärä ei ole riittävä.