Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonnassa käynnistyy useita koulutuksia vuosittain. Valinnaiset koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niihin ovat tervetulleita myös muut kuin EMBA-opiskelijat. Valinnaisen koulutuksen suorittaminen hyvitetään myöhemmin, mikäli opiskelija suorittaa koko EMBA-kokonaisuuden.

Etkö löytänyt etsimääsi aihetta? Ehdota meille!

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta

Koulutukset valinnaisten tarjonnassa:
Huomioithan että ilmoittautuminen on sitova.

 

Mindfulness  – voimavaroja stressinhallintaan ja työhön (Käynnissä)
16.1, 20.2., 10.4. ja 29.5.2018 (5 op)

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Hyväksyntä on aktiivista toimintaa, jota voit harjoitella ja jonka vaikutukset näkyvät usein niin työssä kuin arjessa. Mindfulness-harjoituksissa tulet tietoiseksi tästä hetkestä oman kokemuksesi kautta. Keskeistä harjoittelussa on kulloisenkin hetken hyväksyminen juuri sellaisena, kuin se ilmenee – arvostaen ja arvostelematta. Tähän valmennusohjelmaan kuuluu neljä lähiopetusjaksoa, joiden pääsisältönä on Mindfulnessin harjoittaminen keho- ja istumameditaation sekä joogan avulla. Voit hyödyntää Mindfulnessia johtajan/esimiehen työssä työnhallinnan tunteen vahvistajana, stressinhallinnassa ja keskittymisen apuna. Lue lisää!

Muutosjohtaminen (Käynnissä)
5.–6.3., 28.–29.3. ja 15.5.2018 (5 op)

Muutoksen onnistunut toteuttaminen vaatii aina hyvää johtamista, onnistunutta viestintää ja ihmisten aitoa kohtaamista. Muutosjohtamisen koulutus kokoaa onnistumisen elementit yhteen kompaktiin pakettiin. Koulutuksen käytyäsi ymmärrät muutoksen entistä paremmin inhimillisenä kokemuksena. Osaat johtaa ihmisiä muutoksessa niin, että suunnitelmat muuttuvat uusiksi, organisaation yhteisiksi toimintatavoiksi. Otat käyttöön uusia konkreettisia muutostyökaluja ja viet muutosprojektisi niiden avulla seuraavaan vaiheeseen – tai maaliin! Lue lisää!

Data-analytiikan työkalut: Power BI, Tableau ja Qlik Sense (Käynnissä)
12.3., 21.3. ja 26.3.2018 (5 op)

Koulutuksessa pääset tutustumaan kolmeen suosittuun softaan, joilla voit yhdistellä tietoa eri lähteistä, visualisoida näyttäviä raportteja ja jakaa ne helposti. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään datan käsittelytaitoa ja arvostavat visuaalista esitystapaa, helppoa tiedon keräämistä ja näppärää jakamista.
Lue lisää!

Kehity johtajana – Onnistu ja auta onnistumaan (Käynnissä)
21.3., 6.4., 7.5. ja 1.6.2018 (5 op)

Itsen ja muiden johtaminen on taitolaji, jossa voi kehittyä koko uran ajan. Tutkimusten mukaan hyvä itsetuntemus ja mm. taito pitää huolta omasta jaksamisesta, ovat jopa tärkeämpiä kuin persoonallisuus tai ulospäinsuuntautuneisuus. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kollegoiden kanssa johtajuuden ytimen äärelle. Pysähtyminen mm. tukee johtamisen vaikuttavuutta ja hyvinvointia työssä. Lue lisää!

Yksilöllinen johtajuusvalmennus
Valmennusprosessi käynnistetään osallistujan ja coachin yhteisesti sopimana ajankohtana. Prosessin (5 op) kokonaiskesto on noin puoli vuotta, ja seuraavat valmennukset käynnistyvät syksyllä. Ilmoittaudu jo nyt mukaan! (5/10 op)

Coaching on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle yksilöllisen foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Coaching tukee myös työssä jaksamista ja työnhallintaa. Coaching-prosessi vahvistaa coachattavan valmentavaa johtamisotetta. Viiden opintopisteen mittaiseen coaching-prosessiin kuuluu seitsemän noin 1,5 tunnin mittaista coaching-istuntoa noin neljän viikon välein sekä oman työn kehittämiseen liittyvää, prosessia syventävää välityöskentelyä istuntojen välillä. Hyvä prosessin kokonaiskesto on noin puoli vuotta. Jokainen coachingprosessi on uniikki, koska  perustana on aina coachattavan persoona, johtamistilanne ja -tarpeet. Liikkeelle lähdetään tavoitteista ja toiveista, joihin prosessin aikana palataan. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä
11.–12.4., 16.–17.5. ja 18.6.2018 (5 tai 10 op)

Yrityksen kilpailukyvyn varmistaminen toimialariippumattomasti edellyttää data-analytiikan haltuun ottamista nyt. On aika nähdä termien taakse ja oivaltaa uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka Big Data ja data-analytiikka mahdollistavat. Koulutusohjelma kattaa kokonaiskuvan datamassojen ja analytiikan hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä, johtamisessaja uudistamisessa Koulutus on suunniteltu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille kaikilla toimialoilla sekä teknologiaosaajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan liiketoiminnan ja johtamisen näkökulmalla. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Rethinking Organisation
16.4, 22.5 ja 14.6.2018 (5 op)

Organisaatioiden rajat ja tekemisen tapa muuttuvat digitalisaation myötä. Miten uudenlaista organisaatiota johdetaan? Minkä pitää muuttua ja mitä voimme säilyttää tukeaksemme organisaatioiden ja ekosysteemien muutosta kestävällä ja inhimillisellä tavalla? Kuinka kehittyvät organisaatioiden ketteryys, itseohjautuvuus ja strateginen muutosherkkyys?  Voiko niitä johtaa vai onko muutos itseohjautuvaa? Koulutuksessa tarjoamme työkaluja uudenlaiseen organisoitumiseen ja asiakasarvoa luovien arvoverkostojen kehittämiseen. Myös ajatuksesi johtamisesta kestävästi ja asiakasarvoa tuottavasti omassa liiketoiminnassasi saavat vahvistusta. Lue lisää ja ilmoittaudu!

JOKO-opintojaksot valinnaisina EMBA-opintoina
kevät 2018 (5 op)

EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle. Tampereen yliopiston järjestämää johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKOa on toteutettu jo vuodesta 1984 lähtien. JOKOn jatkuva suosio ja menestys perustuvat siihen, että ohjelma on aina elänyt tiiviisti kehityksessä mukana ja uudistunut talouselämän, organisaatioiden sekä koulutusohjelmassa mukana olevien yksilöiden tarpeiden mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu!

Vapaavalintaiset koulutusjaksot:

  • Asiakkuusajattelun johtaminen, 18.-19.4.2018
  • Osaamisen johtaminen ja viestintä, 6.-7.6.2018
  • Verkostojohtaminen ja johtamisetiikka sekä tiedolla johtaminen 29.-30.8.2018
  • Työyhteisön johtaminen 26.-27.9.2018
  • Yrityksen talouden johtaminen 31.10.-1.11.2018
  • Yritysjuridiikka 28.-29.11.2018

Johtamisviestintä
10.8.2018, 31.8.2018, 14.9.2018, 11.10.2018 (5 op)

Johtamistyössä tarvitaan vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Yritysten menetyksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka johtajat onnistuvat välittämään strategiset viestit niin sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille. Some-aikakauden uudet viestintävälineet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia – ja myös haastavat johtajia viestimään uusilla tavoilla. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen
13.-14.8. ja 6.-7.11.2018 (5 op)

Ylimmälle johdolle, liiketoimintajohdolle, esimiehille sekä henkilöstöjohdolle ja –asiantuntijoille suunnattu koulutus antaa osaamista ja työkaluja työhyvinvoinnin tavoitteelliseen ja tulokselliseen johtamiseen. Koulutuksessa luodaan valmiuksia analysoida, kehittää ja toteuttaa strategista työhyvinvoinnin johtamista. Lähiopetusjaksojen välillä toteutettavassa kehittämistehtävässä koulutuksen oppeja peilataan oman organisaation tai muun valitun kohdeorganisaation käytäntöihin. Koulutuksesta saa vahvan tutkimukseen perustuvan tietopohjan työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaista tavoista kehittää sitä. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Asiakas- ja käyttäjäkokemus liiketoiminnan kehittämisessä 
alkaa 29.8.2018  (5 tai 10 op)

Hands on -koulutuksessa pureudutaan oman organisaation asiakaskokemukseen, jota lähdetään kehittämään uusin työkaluin ja monipuolisten case-esimerkkien innostamana. Asiakaskokemus tuodaan osaksi palveluiden ja tuotteiden suunnittelua, toteutusta ja jatkuvaa kehittämistä. Viiden opintopisteen suoritukseen sisältyvät koulutuspäivät ja syventävät tehtävät. Näiden lisäksi on mahdollisuus toteuttaa omalle organisaatiolle kehittämisprojekti asiantuntijan sparraamana, jolloin valinnaisen laajuudeksi tulee 10 opintopistettä. Lue lisää.

Digimarkkinoinnilla tulosta – onnistu verkkomarkkinoinnissa ja -kaupassa
6.9.-7.9.2018, 4.10-5.10.2018 ja 8.11.-9.11.2018 (5 op)

Koulutus on tarkoitettu myynnin ja markkinoinnin parissa tai vastuutehtävissä toimiville, verkkokauppaa tai verkkomarkkinointia suunnitteleville yrityksille ja yritysten johdolle, tai erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille. Koulutus sopii sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Kannattavuuden johtaminen
9.-10.10. ja 29.-30.10.2018 (5 op)

Kannattavuuden johtamisen opintokokonaisuudessa käydään läpi hyvän kannattavuusjohtamisen käytäntöjä. Pääpaino on käytännön ratkaisuissa, mutta niitä pyritään taustoittamaan sopivilla teoreettisilla viitekehyksillä. Kokonaisuus toteutetaan osallistujien ja luennoitsijan vuoropuheluna. Näkemystä täydennetään ryhmämme ulkopuolisten liike-elämän edustajien puheenvuoroilla. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Systems Engineering
Starts September 25, 2018 (5  credits)

Does your work involve complex environments or systems by which your company creates value to its customers? This training provides a perspective on the disciplines of Systems Engineering and helps you to develop your systems and keep your customers satisfied. It provides you more understanding on how complex systems are designed and developed, and how to keep systems effective for their whole life cycle. The capability to highlight systems’ complexity will help you to convey information to others and make decision-making easier.
Read more.

Rethinking Business (Tulossa)
Syksy 2018

 

Valinnaisten opintojen tarjonta uudistuu jatkuvasti, ja kaikkia koulutuksia ei toisteta vuosittain. Pidätämme oikeuden perua koulutuksen, mikäli osallistujamäärä ei ole riittävä.