Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonnassa käynnistyy useita koulutuksia vuosittain. Valinnaiset koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niihin ovat tervetulleita myös muut kuin EMBA-opiskelijat. Valinnaisen koulutuksen suorittaminen hyvitetään myöhemmin, mikäli opiskelija suorittaa koko EMBA-kokonaisuuden.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta

Koulutukset valinnaisten tarjonnassa:

JOKO-opintojaksot valinnaisina EMBA-opintoina
elokuu 2017 – kesäkuu 2018 (5 op)

EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle.Tampereen yliopiston järjestämää johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKOa on toteutettu jo vuodesta 1984 lähtien. JOKOn jatkuva suosio ja menestys perustuvat siihen, että ohjelma on aina elänyt tiiviisti kehityksessä mukana ja uudistunut talouselämän, organisaatioiden sekä koulutusohjelmassa mukana olevien yksilöiden tarpeiden mukaan.
EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.

Vapaavalintaiset koulutusjaksot:

  • Tiedolla johtaminen 24.8.2017 ja Verkostojen johtaminen 28.11.2017 (Huom! Jakson päivien poikkeukselliset ajankohdat)
  • Työyhteisön johtaminen 13.–14.9.2017
  • Yrityksen talouden johtaminen 11.–12.10.2017
  • Yritysjuridiikka ja esimiehen työoikeus 15.-16.11.2017
  • Muuttuva toimintaympäristö ja strategia-ajattelu 1, 14.-15.2.2018
  • Strategia-ajattelu 2 (jatkuu edelliseltä jaksolta) ja valmentava johtaminen, 14.-15.3.2018
  • Asiakkuusajattelun johtaminen, 18.-19.4.2018
  • Osaamisen johtaminen ja viestintä, 6.-7.6.2018

Johtamisviestintä
7.9.2017, 26.9.2017, 26.10.2017 ja 7.11.2017 (5  op)

Napakka koulutuspaketti johtajille, jotka haluavat vahvistaa viestintätaitojaan, lisätä vaikuttavuuttaan sekä hyödyntää uusia medioita, dialogisuutta ja tarinankerrontaa.
Lue lisää.

Systems Engineering
28.-29.9., 24.-25.10. and 21.-22.11.2017 (5  credits)

Does your work involve complex environments or systems by which your company creates value to its customers? This training provides a perspective on the disciplines of Systems Engineering and helps you to develop your systems and keep your customers satisfied. It provides you more understanding on how complex systems are designed and developed, and how to keep systems effective for their whole life cycle. The capability to highlight systems’ complexity will help you to convey information to others and make decision-making easier.
Read more.

Verkkokauppa ja -markkinointi – Mikä muuttuu?
10.-12.10., 8.-9.11., 12.-13.12.2017 (5 op)

Koulutus on tarkoitettu myynnin ja markkinoinnin parissa tai vastuutehtävissä toimiville, verkkokauppaa tai verkkomarkkinointia suunnitteleville yrityksille ja yritysten johdolle, tai erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille.

Systeemiajattelu johtamisen työkaluna
13.–14.11.2017, 30.–31.1.2018 ja 19.–20.3.2018 (5 tai 10 op)

Johdon päätöksenteko liittyy usein monitasoiseen ja monimutkaiseen kokonaisuuteen, jossa päätöksillä on erilaisia takaisinkytkentöjä ja sivuvaikutuksia. Systeemiajattelu tarjoaa tavan jäsentää ja mallintaa tällaista monimutkaista kokonaisuutta siten, että päätöksenteon laatu ja tehokkuus nousevat. Lue lisää.

Yksilöllinen johtajuusvalmennus
Coachin ja osallistujan yhdessä sopimana ajankohtana.

Yksilöllinen johtajuusvalmennus koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta: Johtajan yksilöcoaching  ja Ihmisten johtaminen. Coaching on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Coaching tukee myös työssä jaksamista ja työnhallintaa. Coaching-prosessi vahvistaa coachattavan valmentavaa johtamisotetta. Lue lisää.

Valinnaisten opintojen tarjonta uudistuu jatkuvasti, ja kaikkia koulutuksia ei toisteta vuosittain. Pidätämme oikeuden perua koulutuksen, mikäli osallistujamäärä ei ole riittävä.